Życie nie zawsze jest bajką, lecz my bardzo chcemy by nią było. Wejdź w nasze progi, a przed Twoim dzieckiem otworzą się drzwi bajkowego, wesołego, szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Za tymi drzwiami naszego przedszkola Twoje dziecko pozna świat pełen dobra i miłości, nauczy się kochać i szanować "Zdobędzie czarodziejski skarb wiedzy i z nim pójdzie w świat".


Dla nas przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie. Dziecko w wieku przedszkolnym posiada największy potencjał umysłowy do poznawania świata. Dlatego tak ważne staję się wychowanie w potrzebie kontaktu i harmonijnego życia z przyrodą i ludźmi. Wiek przedszkolny to jeden z najważniejszych etapów w życiu człowieka, a pobyt w przedszkolu zapewnia dziecku m.in. warunki prawidłowego rozwoju, kontakty społeczne i dobre przygotowanie do szkoły. Priorytetem pracy naszej placówki jest wychowanie prozdrowotne. Staramy się rozwijać u naszych wychowanków postawy dbania o swoje zdrowie tj. odpowiednie odżywianie, higienę ciała i umysłu, zamiłowanie do aktywności ruchowej. Realizujemy program prozdrowotny i proekologiczny. Nauczycielki naszej placówki doskonalą się i poszerzają swoją wiedzę podczas różnorodnych szkoleń, kursów i warsztatów, a także dzięki funkcjonującemu wewnętrznemu doskonaleniu zawodowemu.